ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN KỸ THUẬT LẠNH ỨNG DỤNG

Phần 1: Lý  thuyết: nêu, giải thích và phân tích các vấn đề liên quan đến hệ thống lạnh công nghiệp (5 điểm)
1.Các phương pháp cấp dịch dàn lạnh ?
2. Các loại tổn thất nhiệt kho lạnh ?
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian cấp đông thực phẩm ?
4. Các phương pháp cấp đông thực phẩm ?
5. Các phương pháp xả băng ?
6. Quy trình xả băng ?
7. Hệ thống lạnh ghép tầng ?
8. Hệ thống lạnh nhiều nhiệt độ bay hơi ?
Phần 2: Vận dụng ( 5 điểm)
1. Sơ đồ nguyên lý hệ thống làm lạnh thực phẩm
2. Sơ đồ nguyên lý hệ thống cấp đông thực phẩm
3. Sơ đồ nguyên lý hệ thống làm đá
4. Sơ đồ nguyên lý hệ thống sản xuất nước lạnh
5. Sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh sản xuất bia
6. Sơ đồ nguyên lý hệ thống điều hòa không khí
7. Sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh ghép tầng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét