ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN KỸ THUẬT LẠNH_LỚP HỌC LẠI

Phần 1: Bài tập chu trình máy lạnh 1 cấp (4 điểm)
1. Tính toán chu trình tủ lạnh gia đình ?
2. Tính toán chu trình máy lạnh gia đình ?
Phần 2: Bài tập chu trình máy lạnh hai cấp (6 điểm)
1. Tính toán chu trình máy lạnh hai cấp hai tiết lưu làm mát hoàn toàn bình trung gian ống rỗng
2.Tính toán chu trình máy lạnh hai cấp hai tiết lưu làm mát không hoàn toàn bình trung gian ống rỗng
Ghi chú: Thực hiện thêm các tính toán diện tích trao đổi nhiệt, lưu lượng môi chất, lưu lượng nước tuần hoàn, nhiệt độ nước giải nhiệt ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét