ỐNG NHỰA ĐIỀU HÒA


 

LẮP MÁY LẠNH DÙNG ỐNG NHỰA


 

ĐO ĐẠC THÔNG SỐ KHO LẠNH


 

KIỂM TRA HÚT CHÂN KHÔNG KHO LẠNH CÔNG NGHIỆP


 

KÝ ỨC THẦY TRÒ


 

KHO LẠNH -20 ĐỘ C


 

VẬN HÀNH BỂ NƯỚC ĐÁ CÂY


 

ROBOT CÔNG THƯƠNG ĐẠI CHIẾN


 

THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ THỐNG LẠNH 01


 

THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ THỐNG LẠNH 02