ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐO LƯỜNG & ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG LẠNH

Phần 1: Đo lường (3 điểm)
1. Áp suất và bài tập xác định áp suất tại một điểm, chú ý chuyển đổi các đơn vị áp suất để làm bài tập.
2. Lưu lượng và bài tập đo lưu lượng, chú ý bài tập xác định lưu lượng bằng ống Venturi, cách xác định vận tốc dùng ống venturi.
Phần 2: Điều khiển hệ thống lạnh (7 điểm)
1. Mạch hút kiệt
2. Mạch bảo vệ sự cố, chuỗi an toàn
3. Mạch điều khiển tổng hợp hệ thống lạnh: chạy tuần tự, sử dụng timer, giảm tải...
4. Mạch động lực

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét