BẢN VẼ MẪU HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM WC

Các bạn sinh viên nhiệt lạnh lớp CCQ1618A sử dụng bản vẽ này để hoàn thành môn học thực hành lạnh công nghiệp
Download bản vẽ mẫu
By antran

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét