NGUYÊN LÝ LÀM LẠNH VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA WATER CHILLER

Air Conditioning Overview - Tổng quan hệ điều hòa và quy trình vận hành
Principle of Refrigeration_Nguyên lý làm lạnh
By Antran.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét