TÍNH TOÁN CHU TRÌNH MÁY LẠNH DÙNG EES SOFTWARE

Các em sinh viên khóa K14 và các nhóm sinh viên đang làm đồ án môn học sử dụng mã code của phần mềm EES để tính toán chu trình máy lạnh. Các em cần thực hiện việc tính toán bằng cách tra bảng sau đó đối chiếu với kết quả tính toán bằng EES. Chúc các em thành công.
Thầy An
Download file EES

1 nhận xét: