LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN HỌC KHÓA K40

Thời gian: Lúc 8h ngày 18/01/19
Địa điểm: Phòng C203
Yêu cầu:
- Các nhóm sinh viên sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị mô hình, máy chiếu
- Ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng
- Đến sớm trước 30 phút để chuẩn bị
- Nộp thuyết minh cho GV trước 3 ngày kể từ ngày bảo vệ
Tất cả nhóm thầy An nộp cho T.Nhường, T.Nhơn. T.Huy mỗi thầy 1 quyển báo cáo đã có chữ ký duyệt của GVHD.
Tất cả nhóm T.Nhường nộp cho T.An, T.Nhơn. T.Huy mỗi thầy 1 quyển báo cáo đã có chữ ký duyệt của GVHD.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét