ĐỒ THỊ MÔI CHẤT LẠNH THEO TÀI LIỆU ASHRAE - HIỆP HỘI KỸ SƯ MỸ

1.ĐỒ THỊ MÔI CHẤT LẠNH
Môi chất R404a
Môi chất R407C
Môi chất R12
Môi chất R22
Môi chất R134a
Môi chất R410a_New
Môi chất R717(NH3)
Môi chất R718(H2O)
Môi chất R600A
2. BẢNG TRA MÔI CHẤT LẠNH
R410A
R22
R134A
R717-AMMONIA
R404A

Các em sử dụng đồ thị này để tính toán, phục vụ cho kiểm tra, làm báo cáo, thi học kỳ
Lưu ý:
- Chỉ sử dụng một loại đồ thị duy nhất cho tính toán một bài tập, hoặc đồ thị này hoặc trong sách tham khảo chuyên ngành.
- Tốt nhất các em nên tải và in đồ thị này để tính toán.

ThS. Trần Xuân An

2 nhận xét: