THÀNH TÍCH VÀ CÔNG TRÌNH NCKH ĐẠT ĐƯỢC

1. CÁC CÔNG TRÌNH NCKH
- Viết và đăng 8 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành, tạp chí năng lượng nhiệt Việt Nam, tạp chí cơ khí, tạp chí khoa học giáo dục kỹ thuật, nội san tổng hợp trường CĐ Công Thương.
- 1 bằng sáng chế của bộ khoa học công nghệ năm 2015
- Nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp sở năm 2015
- Nghiệm thu 2 đề tài NCKH cấp trường
- Hướng dẫn 1 đề tài NCKH sinh viên

2. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
- 1 bằng khen Festival sáng tạo trẻ toàn quốc năm 2016
- 1 huy chương bạc thiết kế chế tạo ứng dụng năm 2015
- 1 huy chương đồng thiết kế chế tạo ứng dụng năm 2015
- 2 giấy khen chiến sĩ thu đua cấp cơ sở
- 1 giấy khen đạt thành tích suất sắc trong giảng dậy và NCKH năm 2016
- 1 giấy chứng nhận giáo viên dậy giỏi cấp thành phố năm 2016
- 1 giải khuyến khích giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm 2016
- 1 bài báo đăng trên trang khoa học giáo dục của báo tuổi trẻ 2016
- 1 bài báo đăng trên trang thanh niên và cuộc sống của báo thanh niên 2016
- 1 phóng sự đăng trên kênh tuổi trẻ TV online năm 2016
- 1 phóng sự đăng trên chương trình 60s - HTV7 đài truyền hình Tp.HCM năm 2016

2 nhận xét: