MÔ HÌNH ĐIỀU HÒA WATER CHILLER TÍCH TRỮ LẠNH_SV K41BNhóm tác giả thực hiện:
1. Lê Đức Phát
2. Lê Viết Tuấn
3. Nguyễn Trần Phát
4. Võ Tấn Tài
5. Dương Trung Nhân
6. Nguyễn Kế Điền
7. Lê Đức Nhật Tân
8. Huỳnh Văn Toàn
9. Phùng Quang Thân
GVHD: ThS. Trần Xuân An

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét