MÔ HÌNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ WATER CHILLER_K41B


Nhóm tác giả:
1. Đỗ Thanh Xuân
2. Nguyễn Ngọc Hiếu
3. Nguyễn Công Hiếu
4. Trần Văn Ngọc Dàu
5. Lê Văn Nghĩa
6. Trần Đông Hưng
7. Phạm Thái Khang
GVHD: ThS. Trần Xuân An

1 nhận xét: