KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN LỚP CCQ1718B

Thời gian: 7h30, thứ bảy 22/06/19
Địa điểm: C203
Yêu cầu:
- Sinh viên mặc đồng phục xưởng, đi giày hoặc dép có quai hậu
- Đến trước 30 phút để chuẩn bị
- In và nộp 4 quyển thuyết minh cho bộ môn trước ngày bảo vệ 3 ngày
Hình thức báo cáo:
- Trình chiếu Power point
- Đại diện mỗi nhóm báo cáo trong vòng 10 phút

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét