KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN HỌC LỚP CCQ1718A-K41A

1.Kế hoạch bảo vệ đồ án môn học k41a như sau:
-Thời gian bảo vệ: 8h ngày 12/05/19
-Phòng C10
-SV mặc đồng phục xưởng
2.Thực hiện thuyết minh đồ án:
Nhóm thầy nhơn: 1 Báo cáo thuyết minh
Nhóm thầy Huy: 1 Báo cáo thuyết minh
Nhớm thầy Nhường: 3 báo cáo thuyết minh
Biểu mẫu trên web bộ môn
Tất cả báo cáo phải được ký duyệt của GVHD và nộp trực tiếp về bộ môn, hạn chót 10/05/19
3.GVHD:
- Xác nhận vào phiếu giao đồ án và đóng vào quyển thuyết minh
- Ký duyệt đồ án trước khi nộp về bộ môn.
- Nộp phiếu điểm GVHD trước khi bảo vệ
4.Thầy Nhơn:
- Sắp xêp phòng và chuẩn bị máy chiếu, phiếu chấm điểm theo từng gv
- Lưu ý GV chấm trực tiếp và ký xác nhận sau đó nộp ngay cho thư ký (ko có chuyện chấm nháp sau đó cả tuần sau mới nộp)
- Lấy bảng điểm để sinh viên ký tên ngay sau buổi bảo vệ.
5. Phân công phản biện
Thầy Nhơn => phản biện nhóm T. Huy
Thầy Nhường phản biện nhóm thầy Nhơn
Thầy An, huy phản biện nhóm thầy Nhường
6. Thầy Nhường
gởi lại 3 tên đề tài cho 3 nhóm hướng dẫn, 3 nhóm không được làm nội dung giống nhau. Nhưng lưu ý sẽ báo cáo chung.
7. GVHD nhắc nhở lịch bảo vệ đến sinh viên
8. Các thầy thực hiện nghiêm túc, chuyên nghiệp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét