ĐỒ ÁN TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG LẠNH

Các bạn sinh viên công nghệ nhiệt lạnh sử dụng các đồ án mẫu này tham khảo để phục vụ cho học tập - làm đồ án.
By Antran
Download đồ án kho lạnh 850 tấn - bể đá 40 tấn/ngày
Download đồ án Kho lạnh - Cấp đông - Bể đá

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét