LỊCH CHẤM BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP CCQ1518A

Kế hoạch thực hiện đánh giá thực tập tốt nghiệp lớp nhiệt lạnh K39 như sau:
-Hạn chót nộp báo cáo tại văn phòng khoa: 20/03/18
-Thời gian vấn đáp: Lúc 10h ngày 22/03/18
- Địa điểm: Phòng thực hành C203 và C202
Tất cả giáo viên và sinh viên có mặt đúng giờ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét