SẢN XUẤT NƯỚC NÓNG TỪ KHÔNG KHÍ_BÁO THANH NIÊN 24-11-2017

Nhóm tác giả và sản phẩm tại cuộc thi Thiết kế, chế tạo, ứng dụng dành cho tuổi trẻ TP.HCM

1 nhận xét: