BÀI GIẢNG VẬT LIỆU ĐIỆN LẠNH_ThS. TRẦN XUÂN AN

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CÁC HỆ THỐNG NHIỆT LẠNH TRONG THỰC TẾ
CHƯƠNG II: VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT
CHƯƠNG III: VẬT LIỆU KIM LOẠI

2 nhận xét: