BÀI GIẢNG KỸ THUẬT LẠNH_ThS. TRẦN XUÂN AN

GIỚI THIỆU MÔN HỌC KỸ THUẬT LẠNH
CHƯƠNG I: Ỹ NGHĨA KINH TẾ CỦA KỸ THUẬT LẠNH
CHƯƠNG II: MÔI CHẤT LẠNH VÀ CHẤT TẢI LẠNH
CHƯƠNG III: ĐẠI CƯƠNG VỀ HỆ THỐNG LẠNH NÉN HƠI
CHƯƠNG IV: HỆ THỐNG LẠNH NÉN HƠI 1 CẤP NÉN_NEW
TÍNH TOÁN CHU TRÌNH KHÔ 1 CẤP NÉN

2 nhận xét: