LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN HỌC 2 (MÁY LẠNH 2) LỚP CCQ1418A

THỜI GIAN: 13h THỨ 7 NGÀY 07/01/2017
ĐỊA ĐIỂM: PHÒNG C203
LƯU LÝ: TẤT CẢ CÁC NHÓM CHUẨN BỊ
- MÔ HÌNH VẬN HÀNH ỔN ĐỊNH TRƯỚC VÀ TRONG KHI BÁO CÁO
- IN THÀNH 4 QUYỂN THUYẾT MINH ĐỒ ÁN
- TẤT CẢ THUYẾT MINH PHẢI LÀM ĐÚNG THEO MẪU ĐÃ ĐĂNG TRÊN WEB
- BÀN GHẾ SẮP XẾP GỌN GÀNG
- MÁY TÍNH, MÁY CHIẾU
- THỜI GIAN BÁO CÁO TỐI ĐA 10 PHÚT/NHÓM
(TẬP TRUNG VÀO 4 PHẦN CHÍNH SAU: 1-YÊU CẦU VÀ MỤC ĐÍCH THIẾT KẾ, 2-THIẾT KẾ XÂY DỰNG MÔ HÌNH, 3-ĐO ĐẠC, VẬN HÀNH, 4- KẾT LUẬN VỀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ MÔ HÌNH)
- CÓ MẶT CHUẨN BỊ TRƯỚC 30 PHÚT ( TỨC LÚC 12h30)
- NHÓM NÀO CHẬM TRỄ SẼ BỊ TRỪ ĐIỂM
- SV NÀO VẮNG MẶT SẼ NHẬN ĐIỂM 0
- KHUYẾN KHÍCH CÁC LỚP SINH VIÊN KHÓA 39, 40 THAM DỰ ĐỂ HỌC HỎI KINH NGHIỆM.
THẦY AN.

2 nhận xét: