BẢNG ĐIỂM THỰC HÀNH VẬN HÀNH SỬA CHỮA HTL CÔNG NGHIỆP LỚP CCQ1418A1 nhận xét: