NGHIỆM THU THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN

Chúc mừng các em sinh viên khoá K37 đã bảo vệ thành công đề tài và đạt loại Khá
1. Nguyễn Phương Nam
2. Lã Văn Thành
3. Phạm Đình Thanh Tùng
        4. Nguyễn Thế Vinh

1 nhận xét: