ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH NHIỆT LẠNH LỚP CCQ1418A


Download đề tài
Yêu cầu:
-Mỗi nhóm tối đa 2 sinh viên, riêng nhóm nào chọn lecture 35 thì tối đa 3 sinh viên
-Dịch thuật lecture sang tiếng việt
-Ngày giao nhiệm vụ tuần 2, 15/09/16
-Ngày hoàn thành và nộp báo cáo tuần 11 (nộp file mềm dạng word và powerpoint, không cần in báo cáo)
-Báo cáo bắt đầu tuần 12
-Hình thức báo cáo: Thuyết trình trước lớp trên nền file powerpoint

-Hình thức nộp báo cáo: Các nhóm gởi file cho lớp trưởng để tổng hợp và gởi cho giáo viên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét