KẾ HOẠCH VÀ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT LỚP NGẮN HẠN_TRANG BỊ ĐIỆN ĐK HTL CÔNG NGHIỆP
KẾ HOẠCH MỞ LỚP NGẮN HẠN TBĐ HTL CÔNG NGHIỆP - KHÓA 2:
THỜI GIAN:
- HỌC KỲ II 2015-2016
- THỜI KHÓA BIỂU: THỨ 2,4,6 HOẶC 3,5,7 TỪ 16h30 - 20h30 HOẶC CẢ NGÀY CHỦ NHẬT 
(SINH VIÊN CÓ THỂ TỰ XẾP LỊCH CHO PHÙ HỢP VÀ GỞI CHO GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH, ƯU TIÊN NGOÀI GIỜ HỌC TRÊN LỚP)
- THỜI GIAN HỌC: TỪ 6 ĐẾN 15 BUỔI/ 60 TIẾT
ĐIỀU KIỆN MỞ LỚP: 
- TỐI THIỂU 10 SINH VIÊN 
NỘP HỌC PHÍ : TẠI VĂN PHÒNG KHOA ĐIỆN (NỘP CHO CÔ OANH THƯ KÝ KHOA)
Dowload đề cương chi tiết
Dowload danh sách đăng ký
Mẫu chứng chỉ nghề

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét