KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÁY LẠNH 1- LỚP CCQ1318ATRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG
KHOA: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ NHIỆT
                    
THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÁY LẠNH 1
HK I: 2015-2016

Đối tượng: Lớp CCQ1318A
Stt
Công việc thực hiện
Thời gian
1
Sinh viên đề xuất đề tài và đăng ký GV hướng dấn
Tuần 3->4
2
Thi công xây dựng mô hình và hoàn thiện lý thuyết
Tuần 5->17
3
Nộp quyển thuyết minh đồ án
Tuần 18
4
Bảo vệ đồ án
Tuần 19
( Sáng 8h 10/01/16)
5
Nộp điểm
Tuần 20

Ghi chú:
Ø Tuần 1 bắt đầu từ 07/09/2015
Ø Nếu sinh viên không đề xuất được đề tài thì GVHD phải giao đề tài

Ø Các giáo viên đôn đốc sinh viên thực hiện đồ án đúng tiến độ trên hoặc sớm hơn, tránh trường hợp trễ tiến độ ảnh hưởng đến các nhóm khác.
Ø Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào bộ môn sẽ ra thông báo sau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét